Verkställande Direktör har ordet

107D överraskar med mycket starka produktionstal. 939 fat olja om dagen gör att Tartaruga-faciliteten arbetar på högtryck. I skrivande stund levererade Tartaruga över 900 fat om dagen (brutto), vilket är rekord för Tartaruga. Men läs gärna mer om det i ”Positiv överraskning från 107D” nedan.

Vidare fortlöper Maha-1 testning enligt schemat, vilket vi också skriver mer om i Nyhetsbrevet. I dagens stund så har den första zonen på 3 400 meters djup stimulerats och ”sanden” är på plats i reservoaren.

På Tie-fältet fick vi klartecken från det lokala raffinaderiet att de nu har alla tillstånd för ökad produktion. Det gör att vi nu har leveranskontrakt för upp till 4 850 fat om dagen. När vi köpte Tie-fältet så levererade det endast 1 100 fat om dagen. Nu gäller det för våra hårt arbetande Brasilianska kollegor att se till att gasen som kommer med oljan ”hittar ett hem” så att vi kan öka oljeproduktionen.

Som bekant har det inte varit helt enkelt, men jag ser nästan dagligen hur allt mer gas levereras ut antingen till CDGN och keramikfabrikerna, men även nu till GTW och ut på elnätet. Sedan november förra året så går nästan ingen gas ut till ”flare”, och nästan all gas omhändertas och säljs nu. Det är inte bara bra för miljön, utan också för vår kassa! Intäkterna från såld gas uppgick under 2019 till 5,8 miljoner kronor.

Den sammantagna bedömningen är att vi står väl rustade även inför den oro på marknaden som blivit allt tydligare bara de senaste veckorna. Det är i dagar som dessa som det känns som mest tryggat att veta att vi har en stadig produktion och stadiga intäkter.

Väl mött inför ett spännande 2020 och följ gärna bolagets utveckling på de informationsmöten och pressträffar som Maha Energy medverkar på under våren! (Mer information i slutet av Nyhetsbrevet)

Jonas Lindvall, vd

View Full PDF Newsletter