Tie-fältet: Vad Hände med Boipeban?

Även om det inte fanns någon olja i Boipeba-formationen vid Tie-fältet så kan arbetet ändå beskrivas som lyckosamt. Det är nämligen ett utmärkt exempel på hur en prospekteringsbrunn ska borras.

Under februari och mars så borrades ”7-Tie-1D-BA”, eller Attic-brunnen, som är ett utvecklingshål på Tie-fältet. Hålet borrades på toppen av Tie-strukturen för att komma åt oljan som finns där. Geologerna på Maha har enda sedan förvärvet av Tie-fältet 2017 sneglat på den underliggande Boipeba-formationen, och då olja har påträffats i Boipeban på andra platser i Brasilien, så det var inte alltför långsökt att det kunde finnas olja också här.

Efter ett flertal missöden med borriggens generator samt ett blixtnedslag i borrtornet som slog ut viktiga elektriska komponenter i över en vecka så kunde borrningen påbörjas.

Ingen ny olja…
Då ingen gas uppmättes så stod det emellertid ganska tidigt klart att det inte fanns någon anledning att vara allt för optimistisk, och när det hade borrats igenom hela Boipeban så var de preliminära indikationer inte positiva. Efter att en elektrisk sond som mäter flera olika värden, släppts ned stod det klart att Boipeba-reservoaren var dåligt utvecklad och led av dålig porositet, och de få ställen som uppmätte lite porositet var vattenfyllda.

…vilket inte heller var främsta syftet
Men nu var ju faktiskt huvudsyftet med ”7-Tie-1D-BA” ett helt annat. Hela poängen är att utöka produktionen på Tie-fältet genom att tillgängliggöra oljan från Agua Grande samt Sergi reservoarerna – vilket nu gjorts. De elektriska loggarna påvisade fina värden i bägge oljeproducerande reservoarerna. Agua Grande och Sergi formationerna sätts nu i produktion och tillför Tie-fältet med mer olja och mer flexibilitet. Tie-fältet har nu 3 oljeproducerande brunnar som sprider volymsänkningarna i reservoaren på ett jämnar sätt.

Även om Boipeba-reservoaren som sagt var dåligt utvecklad så var fördjupningen av Attic-brunnen till Boipeba-nivån ett utmärkt sätt att leta efter ny olja på då kostnaden var nästan obefintlig. Det är så Maha Energy har för avsikt att prospektera efter olja – minimera kostnaderna och i bästa fall, som här, förknippa prospekteringen med något som gynnar produktionen.

På Tie-fältets borrprogram står nu två produktionsbrunnar som skall borras i slutet av 2019 eller i början av 2020. Tillstånds söks just nu och så snart miljötillstånd angivits och borrplatsen byggts så borras då två brunnar på Tie-fältets södra del – som hittills inte borrats.

Men det är inte fråga om prospekteringsbrunnar då dessa brunnar enbart är för att stödja produktionen på Tie-fältet under 2020-2022.