Tartaruga: Fantastiska resultat från 7TTG

Flera problem under 2018 gjorde att det planerade hydrauliska stimuleringen av 7TTG försenades. Men i februari i år gick det till slut att fiska upp det rör som fastnat samt att påbörja arbetet med att perforera två tidigare oproducerade zoner i 7TTG hålet.

Med hjälp av sprängladdningar kunde de nya zonerna öppnas upp. Sedan pumpades vatten blandat med sand in i syfte att skapa bättre förutsättningar för oljeflödet in i den högst belägna zonen.

Oväntat mycket olja upp till ytan
Det stod snart klar att arbetet varit mycket framgångsrikt. Oväntat mycket olja och gas kom snabbt till ytan. Allt eftersom hålet rensades av sand och vatten så ökade flödestalen. Från det så kallade P1-zonen rapporterades först (brutto) 457 fat om dagen, sedan 643 fat om dagen, och till sist 785 fat om dagen. Lägg till 190 fat om dagen från P6-lagret och ytterligare pumpoptimering samt eventuell tillförsel av olja från det hittills oproducerade P4-lagret så kan nog 1 000 fat om dagen överskridas.

– 7TTG har levererat rejält mer än av vad vi förväntade oss, säger Jonas Lindvall, vd på Maha Energy.

Senare i år så skall bolaget borra en uppföljarbrunn där ett flertal hydrauliska stimulering kommer att utföras på en kombination av Penedo sandstenens alla 27 sandstenslager.

Jonas Lindvall konstaterar ”Eftersom borr-riggen är kvar på Tartaruga så sätter vi igång med detta nya hål direkte efter arbetet på 107D är klar nu i vår.”

Tartaruga-strukturen har 31 234 miljoner fat olja i 3P reserver (netto till Maha) enligt Chapman Petroleum Engineers (31 december 2018).