WTI $71.32
+0.42
Brent $77.21
+0.52
MAHA-A SEK9.30
-0.02

Verksamheten i USA

Oljefältet LAK Ranch

Maha har borrat åtta produktionsbrunnar i vinkel på fältet sedan förvärvet 2013. Två vertikala brunnar har också borrats. En av dem borrades för att prospektera efter olja i den djupare liggande Minnelusa-sandstenen. Omfattande fält- och laboratoriearbete har bekräftat de resultat som den tidigare operatören Ivanhoe Energy erhöll under 2007 och oberoende experter har på Mahas uppdrag beräknat fältets utvinningsgrad om ca. 20 procent. RPS Knowledge Reservoir uppskattade mängden ursprunglig olja i reservoaren (original oil in place – OOIP) till 62 miljoner fat. Hittills har knappt 150 000 fat olja producerats från LAK-fältet.

Oljan håller 19° API densitet och säljs till ett raffinaderi i närheten till ett något rabatterat oljepris jämfört med WTI.

Bildgalleri LAK Ranch

Bakgrund: LAK Ranch-fältet

Tungoljefältet LAK Ranch upptäcktes i början av 1900-talet efter att olja hade observerats sippra ut från marken inom licensområdet. Bristfällig dokumentation innan 1960-talet gör att den tidiga prospekteringshistoriken inte är tillförlitlig.

År 1957 genomförde Parrent Oil Company en framgångsrik testimplementering av Enhanced Oil Recovery (EOR). Tyvärr innebar huvudägarens oväntade bortgång en förtida nedläggning av projektet, men inte innan betydelsefulla teknologiska upptäckter gjorts.

År 1965 genomförde Conoco ett begränsat ånginjektionstest (”huff-n-puff”). Trots lovande resultat tvingade den dåtida rådande ekonomiska situationen, vilket inte var fördelaktig för ett stort oljebolag, Conoco att avsäga sig rättigheterna till LAK Ranch-blocket.

Lokala operatörer borrade två brunnar under 1970-talet men det dröjde till 1981 innan Coloradobaserade Mapco (Surtek) använde avancerad ASP-teknologi (”Alkaline Surfactant Polymer”), borrade 10 brunnar, genomförde omfattande laboratorie analyser och påbörjade fältförsök på området. Ekonomiska begränsningar ledde dock till att Surtek fick avsluta projektet.

Image

År 1997 började Vancouverbaserade företaget Derek Oil ett försök med EOR-tekniken SAGD (”Steam Assisted Gravity Drainage”).

År 2000 borrades två parallella horisontella brunnar, vardera cirka 3 000 fot (914 meter) i längd, och ett modernt ånginjektionssystem och ett oljebearbetningsverk byggdes.

År 2005 inledde Derek ett samarbete med Ivanhoe Energy. Som operatör färdigställde Ivanhoe under 2005 en komplett seismisk 3D-undersökning, vilket ledde till ökad kunskap och förståelse för den sluttande Newcastle-reservoaren. Ivanhoe borrade också tre vertikala injektionsbrunnar och genomförde framgångsrikt men begränsat 10.000 m2 pilotprojekt med ånginjektion. Under 2007 avslutade Ivanhoe sina kopplingar till LAK Ranch fältet för att istället satsa på en egenutvecklad tungolje-teknologiverksamhet.

År 2007 genomförde Derek ett modifierat fempunkts ånginjektionsprojekt genom att borra tolv brunnar. Maha Energys uppfattning är att det programmet inte använde rätt 3D seismiska tolkningen för placera brunnarna på rätt plats i fältet samt att ånginjektionsbrunnarna var felaktigt konstruerade och att operatörens felaktiga val av pump ledde till att projektet in var speciellt framgångsrikt.

Maha förvärvade tillgången från Derek Oil i början  av 2013 och övertog då operatörskapet.

Illinois Basin

Illinois Basin är en av de äldsta och rikaste olje- och gasproducerande sedimentbassängerna i Nordamerika. Enligt historiska källor påträffades olja där av en slump redan på 1860-talet.

Omkring 45 år senare nådde produktionen kommersiella nivåer och år1905 producerades omkring 181 000 fat. Sedan dess har Illinois Basin producerat närmare 4,2 miljarder fat olja och har på senare år fortsatt producera omkring 9,5 miljoner fat per år. Befintliga uppskattningar indikerar att det fortfarande finns omkring 10 miljarder fat olja som inte utvunnits enbart i kända fält i Illinois Basin. Olje- och gasbärande reservoarer återfinns vanligtvis i grunda, staplade kalkstenslager från karbonperiodens underperiod Mississippi, främst i de s.k. Salem- och Warsaw-formationerna.

Den lätta oljan (35° API) finns i en fälla som utgörs av en kombination av en stratigrafisk utkilning och regional struktur inom huvudsakligen oberoende kalkstenslagerserier.

Lagerseriernas relativt grunda stratigrafiska läge och åtskilda karaktär gör dem till utmärkta lågriskmål för modern exploatering. Med hög potential för nya fynd i anslutning till befintliga fält passar tillgångarna i Illinois Basin dessutom perfekt in i Mahas 50:40:10-portföljpyramid. Illinois Basin är producerande tillgångar med låg risk och utgör därmed en solid grund i portföljpyramiden.

Bildgalleri Illinois Basin

Runt 100 framtida borr-platser

I slutet av mars 2020 förvärvade Maha Illinois Basins producerande tillgångar om 160 fat olja per dag, tillsammans med 2,014 miljoner fat bevisade (1P) oljereserver, 2,941 miljoner fat bevisade och sannolika (2P) oljereserver och 5,213 miljoner fat bevisade, sannolika och möjliga (3P) oljereserver.

Med närmare 100 potentiella framtida borrplatser har tillgångarna stor tillväxtpotential. I kombination med låga produktionskostnader innebär nyförvärvet Illinois Basin ett strategiskt viktigt steg med ett betydande och tillförlitligt bidrag som under lång tid kommer bidra till Mahas tillväxt som energiproducent.