WTI $71.37
+0.47
Brent $77.19
+0.50
MAHA-A SEK9.30
-0.02

Vår produktion (fat oljeekvivalenter per dag, BOEPD)

 

Produktionssiffrorna ovan är brutto, före royaltybetalningar och statens andel.