WTI $108.18
+0.56
Brent $113.85
+0.73
MAHA-A SEK16.90
+0.73

Vår produktion (fat oljeekvivalenter per dag, BOEPD)

 

Produktionssiffrorna ovan är brutto, före royaltybetalningar och statens andel.