WTI $87.36
+0.01
Brent $89.87
-0.09
MAHA-A SEK12.85
+0.85

Vår produktion (fat oljeekvivalenter per dag, BOEPD)

 

Produktionssiffrorna ovan är brutto, före royaltybetalningar och statens andel.