WTI $62.61
+0.17 (+0.27%)
Brent $66.24
-0.33 (-0.50%)
MAHA-A SEK11.63
-0.41 (-3.41%)

Vår produktion (fat oljeekvivalenter per dag, BOEPD)

 

Produktionssiffrorna ovan är brutto, före royaltybetalningar och statens andel.