WTI $73.95
+0.65 (+0.89%)
Brent $78.03
+0.78 (+1.01%)
MAHA-A SEK12.75
+0.42 (+3.41%)

Vår produktion (fat oljeekvivalenter per dag, BOEPD)

 

Produktionssiffrorna ovan är brutto, före royaltybetalningar och statens andel.