WTI $74.33
+0.08
Brent $79.50
+0.15
MAHA-A SEK9.57
-0.07

Vår produktion (fat oljeekvivalenter per dag, BOEPD)

 

Produktionssiffrorna ovan är brutto, före royaltybetalningar och statens andel.