WTI $70.96
+0.06
Brent $76.71
+0.02
MAHA-A SEK9.27
-0.06

Verksamheten i Oman

Oman – Block 70

Block 70 är ett licensområde på land som innehåller det grunda outvecklade tungoljefältet ”Mafraq”. Blocket är beläget mitt i den olje-rika, oljeproducerande Ghaba-bassängen i centrala Oman. Oljefältet Mafraq upptäcktes 1988 av Petroleum Development Oman (PDO) och har kartlagts stegvis genom fyra brunnar och 3D-seismik fram till 2010. Två brunnar produktionstestades med pumpar, varav en testades under en längre period för att påvisa långvarig produktion.

Blocket sträcker sig över en yta om 639 kvadratkilometer. Data från både 2D- och 3D-seismik insamlad av tidigare operatörer är tillgänglig för Maha.

Åtta brunnar har borrats på blocket, varav fem på oljefältet Mafraq.