WTI $71.22
+0.32
Brent $76.92
+0.23
MAHA-A SEK9.27
-0.06

Verksamheten i Brasilien - Såld under 2023

Lättoljefältet Tartaruga

Olja i lättoljefältet Tartaruga påträffades 1994. Vid borrning påträffades olja i en sandsten som normalt inte innehåller olja i denna del av Brasilien. Efter testning sattes brunnen nästan omedelbart i produktion. Efter nästan 14 månaders produktion av olja genom egen-flöde flyttade operatören produktionen till en grundare zon i brunnen. Denna zon producerar fortfarande lätt olja med hjälp av en pump.

I februari 2023 sluförde Maha försäljningen av Maha Energy Brasil till PetroRecôncavo.

Bildgalleri Tartaruga

Bakgrund: Tartaruga

Under 2008 borrades en andra brunn för att utvärdera strukturen. Ett djupare liggande mål penetrerades och operatören ansåg sig påträffa olje-vattenkontakt även om penetrationspunkten låg klart utanför strukturen. 3D-seismik över blocket har insamlats där det djupare målet är klart definierat, och det är troligt att en strukturellt bättre placerad borrning kan komma att påträffa kolväten.

Senare, under 2010 gjordes en återintädesborrning för att nå olja i den producerande Penedo reservoaren. Borrstångstest i en djupare reservoarzon gav olja, men mekaniska problem under testet förhindrade zonen från att färdigställas för produktion. Operatören flyttade högre upp i brunnen och färdigställde istället den zon som producerade under perioden 1994–1996.

Den andra brunnen på Tartaruga-fältet har producerat sporadiskt sedan 2010, främst på grund av problem med en elektrisk sänkpump (ESP). Under 2015 bytte operatören till en jet pump för att lösa problemen med ESP:n.

Maha har ökat produktionen vid Tartaruga med 586% från 2017 till 2020.

* Baserat på genomsnittlig bruttoproduktion per månad, uppmätt mellan februari 2017 och 2020.

Lättoljefältet Tie

Lättoljefältet Tie påträffades 2009. Maha förvärvade fältet under 2017 och inledde omedelbart med att utöka produktionskapaciteten. Vid förvärvet producerade fältet ca. 1 300 fat olja per dag och produktionsanläggningen var dimensionerad för att hantera upp till 2 000 fat olja per dag.

Under 2018 och 2019 färdigställde Maha två brunnar med jetpumpar. Dessutom borrade Maha en ny produktionsbrunn på krönet av strukturen. Samtidigt med färdigställandet av de två befintliga brunnarna och borrningen av den nya brunnen uppgraderades produktionsanläggningen vid Tiefältet till en kapacitet om 5 000 fat olja per dag. Under 2020 installerade Maha två kraftiga gaskompressorer för att möjliggöra återinjicering av all associerad naturgas som inte kan säljas. Med kompressionssystemet kan fältet fortsätta att producera olja även om det inte skulle finnas avsättning för den associerade naturgasen.

Oljan transporteras med tankbil till två kunder i närheten. Även den associerade gasen säljs lokalt.

Maha har också andelar i sex proespekteringsblock i Reconcavo-bassängen. Blocken befinner sig i varierande prospekteringsfaser.