WTI $71.01
+0.11
Brent $76.79
+0.10
MAHA-A SEK9.24
-0.08

Utnyttjande av TO 2 A-teckningsoptioner

  1. Om en investerare har TO 2 A placerade i en depå så ska man anmäla teckning av dessa till sin depåbank enligt dennes rutiner
  2. Om en investerare har TO 2 A placerade i ett VP-konto med kontoformat 000X XXXX XXXX så anmäler man teckning genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln som man hittar på vår hemsida https://aqurat.se/mahato2a/. Anmälningssedeln skickas per post eller email till Aqurat Fondkommission och likviden betalas in enligt instruktioner i anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning måste vara Aqurat tillhanda senast den sista teckningsdagen.