WTI $87.33
-0.02
Brent $89.87
-0.09
MAHA-A SEK12.85
+0.85

Maha-teamet

Mångfald och lagarbete

Respekt för våra anställda och de människor vi arbetar med är en väsentlig del av Mahas arbetspraxis. Vi uppmuntrar dialog, aktivt lyssnande och samarbetssystem för att hjälpa till att dela förslag och idéer inom bolaget.

Vi värdesätter informationsdelning inom företaget, men är medvetna om att det måste ledas med ansvar och transparens för att främja initiativ som förvandlar personlig kunskap till delad kunskap. Ledningsgruppen är fast besluten att vara öppen och lättillgänglig så att de anställda känner att de kan ta upp frågor som rör jämställdhet utan rädsla för trakasserier eller hot.

Vi tror att respekt på arbetsplatsen skapar självförtroende på alla nivåer tillsammans med ökad produktivitet.

Support och lagarbete är viktiga element på alla arbetsplatser, och på Maha främjar vi samarbete och support mellan anställda på alla expertisnivåer. Vi är övertygade att för att sträva efter excellens måste vårt arbete vara roligt, utmanande och givande.

En titt på Mahas team

Maha-teamet består av en mångsidig och begåvad grupp, spridd över hela världen, som bidrar till företagets framgångar. Maha-teamet går utöver att bara leta efter olja och gas – vi söker nya koncept och lösningar. Arbetslaget är vår mest värdefulla tillgång och viktigaste resurs för att söka och utveckla affärsmöjligheter.

Vi tror att en mångfaldig, innovativ och hårt arbetande personal med olika bakgrund kommer att leda oss till att nå våra målsättningar för verksamheten och leverera våra centrala mål. Vi tror att mångfald i personalen ger oss en konkurrensfördel.

För närvarande innehas 28% Mahas ledande befattningar* av kvinnor – inklusive vår General Director för Maha Energy Brasil Lta.

Anställda

 

Ledande befattningar*

Män

Kvinnor

*Ledande befattningshavare.

Anställda Brasilien

Lokalanställda

Utländska anställda

Anställda USA

Lokalanställda

Utländska anställda

Konsulter och leverantörer

Konsulter och leverantörer är också sammanflätade med vår verksamhet och framgång. Vi är fast beslutna att säkerställa samma höga nivå av professionellt beteende gentemot våra leverantör och konsulter som gentemot våra anställda. Vi uppmuntrar en öppen och transparent dialog med våra entreprenörer för att förbättra arbetsmiljön och erbjuda säkert och effektivt arbete.

Lokal sysselsättning och upphandling

När Maha växer och utvidgar verksamheten, sprider sig ekonomiska fördelar till den lokala ekonomin genom att vi köper lokala varor och tjänster. Vi strävar efter att skapa positiva samhällsekonomiska effekter i hela vår värdekedja och bidra med skatteintäkter till landet där vi är verksamma.

På Maha tror vi på att främja talang på nationell och lokal nivå. 100% av våra lokala chefer kommer från det land vi är verksamma i. Det är viktigt att dessa nyckelchefer kommer från landet vi arbetar i eftersom de inte bara bidrar med sin olje- och gaserfarenhet och utbildning utan också bidrar för Maha genom sin kunskap om lokala kulturen och samhället.

Möt våra lokala talanger

Möt Luciana – General Director, Maha Energy Brasil Lta.

Luciana har mer än 20 års erfarenhet inom olje- gasindustrin, både från onshore- och offshoreverksamhet. Hon har arbetat som ekonomichef för Kerr McGee, Anadarko och Gran Tierra Energy. Hon studerade vid det federala universitetet i Rio de Janeiro, Brasilien, och har en doktorsexamen i ekonomi och en Executive MBA i energi och petroleum. Luciana anställdes 2017 och utsågs till General Director för Mahas verksamhet i Brasilien i december 2018.

“Maha har gett mig möjligheten att utveckla en helhetssyn på verksamheten. Även om min bolagsstyrningsbakgrund har gett mig verktygen för att analysera och utveckla processer och procedurer för företaget, har ett nära samarbete med det operativa teamet hjälpt mig förstå och stödja de dagliga utmaningarna och möjligheterna i verksamheten.” 

- Luciana Borges

Möt Hayden – Distrikt Fältförman, Maha Energy (Indiana) Inc.

Hayden har en kandidatexamen i Petroleum Engineering från University of Wyoming. Hayden hade en praktikplats på Maha 2017. Han började sedan arbeta för Maha 2018 som fältförman vid LAK Ranch och sedan dess blev han Mahas Distrikt Fältförman för Illinois Basin-fältet. Han har också erfarenhet som ingenjör inom produktionskemikalier och deltog i ett tekniskt produktionsprojekt med Nalco Champion vid Powder River Basin.

"Jag uppskattar möjligheten att växa med ett dynamiskt företag. Maha är en familj där alla arbetar tillsammans och fyller en viktig roll. Maha har lärt mig vikten av att omge sig med fantastiska människor som hjälper dig att uppnå dina mål.”

- Hayden Ott