WTI $69.57
+0.11
Brent $73.65
+0.11
MAHA-A SEK8.60
-0.07

Maha-teamet

Mångfald och lagarbete

Att rekrytera och behålla olika sorters talang är en viktig del av vår framgång. Alla anställningsbeslut baseras på meriter, relevanta kvalifikationer, prestationer och erfarenhet. Vi har åtagit sig att främja jämställdhet och alla anställda har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter när det gäller anställning, arbetsförhållanden, träning och utveckling oavsett kön, social eller etnisk bakgrund, tro, ålder, eventuella funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk uppfattning eller facklig anslutning.

Maha har dessutom nolltolerans gentemot diskriminering. För att eliminera diskriminering på arbetsplatsen fokuserar vi på att fostra en arbetsmiljö baserad på respekt, vilket innebär att Maha behandlar alla rättvist och med värdighet och respekt. Vi har åtagit sig att respektera alla intressehavares rättigheter som kan påverkas av företagets verksamhet, oavsett om det gäller de anställda, entreprenörer, lokalsamhällen eller övriga intressehavare.

För att främja innovation och affärslösningar förlitar sig Maha i hög grad på personalens kompetens, samarbetsförmåga och lagarbete. Som en del av strategin för att främja lagarbete på alla nivåer i organisationen har vi skapat en platt organisationsstruktur som gör det möjligt för anställda att enkelt komma i kontakt med alla medlemmar i teamet – oavsett befattning eller avdelning. Detta innebär att vår ledningsgrupp har åtagit sig att vara öppen och lättillgänglig så att anställda kan ta upp frågor och idéer utan rädsla för trakasserier, hot eller konskvenser. Respekt för våra anställda och de människor vi arbetar med är en väsentlig del av Mahas arbetspraxis. Vi uppmuntrar dialog, aktivt lyssnande och samarbetssystem för att hjälpa till att dela förslag och idéer inom bolaget. Vi värdesätter informationsdelning inom företaget, men är medvetna om att det måste ledas med ansvar och transparens för att främja initiativ som förvandlar personlig kunskap till delad kunskap.

Vi tror att respekt på arbetsplatsen skapar självförtroende på alla nivåer tillsammans med ökad produktivitet.

Support och lagarbete är viktiga element på alla arbetsplatser, och på Maha främjar vi samarbete och support mellan anställda på alla expertisnivåer. Vi är övertygade att för att sträva efter excellens måste vårt arbete vara roligt, utmanande och givande.

En titt på Mahas team

Maha-teamet består av en mångsidig och begåvad grupp, spridd över hela världen, som bidrar till företagets framgångar. Maha-teamet går utöver att bara leta efter olja och gas – vi söker nya koncept och lösningar. Mångfald på arbetsplatsen är en fundamental del i Mahas verksamhet och framgång i och med att det tillför olika perspektiv och idéer. För oss går mångfald och inkludering på arbetsplatsen över traditionella begrepp som kön, ålder och ursprung. Det handlar mer om hur olika människor tillför värde till verksamheten. Vi värdesätter nytänkande människor med olika livserfarenheter och kunskaper. Nytänkande och kritiskt tänkande utmanar praxis att “bocka av på en lista”, och hjälper till att driva innovation genom att tänka bortom konventionella lösningar. Personal med nytänkande och kritiskt tänkande hjälper till att driva oss mot att urskilja bättre och effektivare lösningar på de situationer som kan uppstå i verksamheten och vad gäller hållbarhet.

 

Vi tror att en mångfaldig, innovativ och hårt arbetande personal med olika bakgrund kommer att leda oss till att nå våra målsättningar för verksamheten och leverera våra centrala mål. Vi tror att mångfald i personalen ger oss en konkurrensfördel.

Anställda

 

Ledande befattningar*

Män

Kvinnor

*Ledande befattningshavare.

Anställda Brasilien

Lokalanställda

Utländska anställda

Anställda USA

Lokalanställda

Utländska anställda

Konsulter och leverantörer

Liksom andra oljebolag inom uppströmssektorn förlitar vi på specialister inom verksamhetens olika stadier. För att minska risken för förseningar och relaterade kostnader, och samtidigt bidra till den lokala ekonomin, anlitar vi lokala entreprenörer. 

Konsulter och leverantörer är också sammanflätade med vår verksamhet och framgång. Det är vanligt förekommande i oljeindustrin, och speciellt i uppströmssektorn, att hyra in konsulter och entreprenörer för specifika uppgifter. Uppströmsverksamheten är mycket cyklisk och kan i perioder kräva specialkompetens. Vi är fast beslutna att säkerställa samma höga nivå av professionellt beteende gentemot våra leverantör och konsulter som gentemot våra anställda. Vi uppmuntrar en öppen och transparent dialog med våra entreprenörer för att förbättra arbetsmiljön och erbjuda säkert och effektivt arbete.

Lokal sysselsättning och upphandling

När Maha växer och utvidgar verksamheten, sprider sig ekonomiska fördelar till den lokala ekonomin genom att vi köper lokala varor och tjänster. Vi strävar efter att skapa positiva samhällsekonomiska effekter i hela vår värdekedja och bidra med skatteintäkter till landet där vi är verksamma.

På Maha tror vi på att främja talang på nationell och lokal nivå. Anställning av lokala förmågor ger omedelbara effekter för individen och på den lokala ekonomin, vilket är ekonomiskt vettigt och bidrar till lokalsamhällena. Det hjälper också Bolaget attrahera nya talanger och behålla personal, leverantörer, kunder och affärspartners, då det är mindre risk för kunskapsförluster lokalt. 100% av våra lokala chefer kommer från det land vi är verksamma i. Det är viktigt att dessa nyckelchefer kommer från landet vi arbetar i eftersom de inte bara bidrar med sin olje- och gaserfarenhet och utbildning utan också bidrar för Maha genom sin kunskap om lokala kulturen och samhället.

Möt våra lokala talanger

Möt Luciana – General Director, Maha Energy Brasil Lta.

Luciana har mer än 20 års erfarenhet inom olje- gasindustrin, både från onshore- och offshoreverksamhet. Hon har arbetat som ekonomichef för Kerr McGee, Anadarko och Gran Tierra Energy. Hon studerade vid det federala universitetet i Rio de Janeiro, Brasilien, och har en doktorsexamen i ekonomi och en Executive MBA i energi och petroleum. Luciana anställdes 2017 och utsågs till General Director för Mahas verksamhet i Brasilien i december 2018.

“Maha har gett mig möjligheten att utveckla en helhetssyn på verksamheten. Även om min bolagsstyrningsbakgrund har gett mig verktygen för att analysera och utveckla processer och procedurer för företaget, har ett nära samarbete med det operativa teamet hjälpt mig förstå och stödja de dagliga utmaningarna och möjligheterna i verksamheten.” 

- Luciana Borges