WTI $79.38
-1.63
Brent $86.39
-1.08
MAHA-A SEK9.17
+0.36

Pressmeddelande

Maha Energy AB har underrättats om att kontrakterad borrigg i Oman har dragits tillbaka

Jul 7, 2022 1:45pm

Maha Energy AB (publ) har underrättats av Global Business Services (“GBS”) att den kontrakterade borriggen GBS-1 (tidigare OGI-4) inte längre kommer att vara tillgänglig för Maha Energy i Oman. Detta innebär att den planerade borrstarten av de första sex brunnarna på Mafraqfältet försenas.

GBS har meddelat Maha Energy att de inte kan leverera borriggen GBS-1 (tidigare OGI-4) främst på grund av tekniska brister som upptäckts under inspektioner strax innan mobiliseringen. Maha arbetar nu på att hitta alternativa lösningar, men detta innebär att borrningen av de sex brunnarna på Mafraq kommer att försenas. En reviderad tidplan kommer att meddelas så snart som ytterligare information finns tillgänglig.

”Då vi arbetat väldigt hårt för att få allt på plats och starta borrningarna innan den sista juni är vi mycket besvikna över att GBS nu beslutat att inte leverera den kontrakterade borriggen i sista minuten. Men eftersom borrplatser och all annan borrutrustning nu står klart så är vi redo för start så snart en ny borrigg kommit på plats.” säger Jonas Lindvall, VD på Maha Energy.

Mafraqfältet i Oman är ett utvärderat och produktionstestat tjockoljefält i Oman. En tidigare operatör testade drygt 15 700 fat av tjockolja från en enda brunn vid ett 23-dagars brunnstest 1991. Planen var att påbörja borrningen av de första sex brunnarna på fältet i slutet av juni.

Övrigt

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022, kl.15:45 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (VD)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilaga