WTI $82.59
-0.83 (-0.99%)
Brent $84.72
-1.10 (-1.28%)
MAHA-A SEK13.91
-0.49 (-3.40%)

Socialt ansvar

Samhällsrelationer

Vi värdesätter vikten av att respektera lokala samhällens rättigheter. Vi vill vara en god granne och vi strävar efter att engagera oss i lokalsamhällena på ett öppet och respektfullt sätt. Vi arbetar hårt för att minimera potentiella negativa effekter av vår verksamhet på våra grannar. Vi strävar också efter att se till att lokalsamhällena, såväl direkt som indirekt, kan dra nytta av vår verksamhet. Vi anser att en god relation mellan bolaget och lokalsamhällen kan gynna bägge parter.

Vi bidrar till lokalsamhällena genom att både anlita, och uppmuntra våra underleverantörer att anlita, lokala leverantörer när tillämpligt och möjligt. Vi har kontakt med lokala samhällsföreningar som leds av lokala företrädare för att hålla en öppen dialog avseende vår verksamhet. Ett resultat av den öppna dialogen är vårt stöd till att anställa lokalt.

Lokalt Engagemang

Lokala organisationer har också kontaktat Maha för att få stöd för lokala evenemang. Maha integreras i lokalsamhället genom dess medverkan och stöd. Samarbetena bidrar till att skapa goda relationer mellan Maha och lokalsamhället, vilket främjar tillväxten och utvecklingen för såväl den lokala ekonomin som för Maha.

Tiefältet - Brasilien

Under de senaste tre åren har vi firat Dia das crianças tillsammans med lokalsamhället nära Tiefältet. Under Dia das crianças, barnens dag, firas och hedras barn runt om i världen. I Brasilien sker firandet den 12 oktober och lokala föreningar anordnar evenemang med mat, dryck, lekar och musik. Vi donerar leksaker och skickar anställda för att distribuera leksakerna. Förra året distribuerade vi en mängd olika leksaker till 150 barn som deltog i firandet.

Tartarugafältet - Brasilien

Vid Tartarugafältet lyssnade vi också på våra grannar när de bad om stöd för ekonomisk utveckling i området. Vi anställer och anlitar lokala förmågor och har vidare inrättat ett program som hjälper till att utbilda lokalsamhället i ekonomisk utveckling. När lokalsamhället lämnade önskemål om att fokusera på hållbar turism valde vi att samarbeta med SENAI, en teknisk skola i lokalområdet, och planerade ett antal workshops med fokus på hållbar turism för medlemmar av lokalbefolkningen. Den första workshopen var ett lokalt kulinariskt utbildningsevent. Den kulinariska kursen syftade till att lära ut matlagning av lokala rätter. Dessa färdigheter kan användas för att främja kulinarisk turism i regionen och stödja en hållbar turistsektor i allmänhet.

Mahas HSE-team har stöttat evenemanget tillsammans med vår miljökonsult, den lokala samhällsledaren och tjugo elever från SENAI-skolan. Fler liknande evenemang planeras att hållas i framtiden för att fortsatt stödja den lokala ekonomiska utvecklingen.

Infrastruktur 

Vi har också genomfört ett transportinfrastrukturprojekt som efterfrågades av lokalsamhällen nära vårt Tiefält. Omkring 2 kilometers bilväg asfalterades mellan Tiefältet och den närmaste riksvägen för att underlätta tillgång för lokaltrafik till Tiefältet och lokalsamhällen. Vi erbjöd ekonomiskt, tekniskt och vägbyggnadsstöd för projektet. Vårt HSE-team har också fastställt riktlinjer som syftade till att säkerställa att projektet utförs med lokala medarbetare. Arbetet med vägen påbörjades i mitten av oktober 2020 och var slutfört på några månader.

Stöd för morgondagens generation

Stöd för morgondagens generation Morgondagens generation kommer att ha betydelse för att forma morgondagens samhälle. Genom att stödja den framtida generationen via utbildning och lagsporter hoppas Maha skapa möjligheter till nyfikenhet, innovation och samarbete för unga människor. 

Utbildning och lagsport:

  • Främjar problemlösningsförmågor
  • Utvecklar kritiskt tänkande
  • Värdesätter samarbete
  • Lär ut ledarskapsförmågor
  • Visar på varje individs betydelse i ett lag

LAK Ranch - USA 

I Wyoming delar Maha ut ett universitetsstipendium åt en gymnasieelev per år. Sistaårselever uppmuntras att skicka in en kort uppsats om målen och ambitionerna med sina universitetsstudier. Vi väljer ut en kandidat per år och delar ut stipendiet direkt till det universitet kandidaten valt. Vi har delat ut stipendiestöd till två studenter. Båda studenterna valde University of Wyoming – den ena sökte stöd för en magisterexamen i kinesiologi och den andra sökte för en kandidatexamen i biologi.

Sverige

I Mahas hemland Sverige är bolaget en aktiv supporter och sponsor för en ishockeyklubb i division II. Under de senaste fyra åren har sponsorprogrammet hjälpt omkring 800 unga ishockeyspelare. Bidraget finansierar bussresor till och från turneringar och inköp av nödvändig ishockeyutrustning.

Image