WTI $71.40
+0.50
Brent $77.12
+0.43
MAHA-A SEK9.38
+0.06

Socialt ansvar

Samhällsrelationer

Vi värdesätter vikten av att respektera lokala samhällens rättigheter. Vi vill vara en god granne och vi strävar efter att engagera oss i lokalsamhällena på ett öppet och respektfullt sätt. Maha tog under 2021 därför fram MahaConnect-programmet, en kommunikationskanal som underlättar för lokala intressehavare att komma i kontakt med oss. Genom MahaConnect får vi tillgång till lokala frågor och angelägenheter, och en kanal för att besvara dem. Information om programmet har distribuerats i en broschyr till lokalsamhällena och via lokala möten, samt finns på vår hemsida. Alla frågor kan ställas anonymt, men vi uppmuntrar alla att identifiera sig för att underlätta transparent kommunikation.

Vi arbetar hårt för att minimera potentiella negativa effekter av vår verksamhet på våra grannar. Vi strävar också efter att se till att lokalsamhällena, såväl direkt som indirekt, kan dra nytta av vår verksamhet. Vi anser att en god relation mellan bolaget och lokalsamhällen kan gynna bägge parter.

Vi bidrar till lokalsamhällena genom att både anlita, och uppmuntra våra underleverantörer att anlita, lokala leverantörer när tillämpligt och möjligt. Vi har kontakt med lokala samhällsföreningar som leds av lokala företrädare för att hålla en öppen dialog avseende vår verksamhet. Ett resultat av den öppna dialogen är vårt stöd till att anställa lokalt.

Lokalt ekonomisk utveckling

För att vara en god global medborgare som företag krävs att Maha bidrar till den lokala ekonomin. Ekonomisk utveckling innebär för oss att bidra till regionens tillväxt, både ekonomiskt och på samhällsnivå. Vi bidrar direkt till den ekonomiska utvecklingen genom att anlita lokal personal, köpa lokala varor och tjänster, betala skatter och avgifter samt samarbeta med lokalsamhällena. Vi hjälper också regionen på ett indirekt sätt genom den värdekedja för varor och tjänster som skapas i regionen. I takt med att Bolaget växer och utökar sin fältverksamhet sprider sig de ekonomiska effekterna i den lokala ekonomin genom att vi köper lokala varor och tjänster, betalar royaltyer och skatter samt skapar lokala arbetstillfällen. Genom att anställa lokal arbetskraft och hyra lokala entreprenörer blir vi en del av den lokala marknaden och lokalsamhället. Detta leder till att goda, långsiktiga ekonomiska relationer skapas.

Image
Image
Image

Lokalt Engagemang

Lokala organisationer har också kontaktat Maha för att få stöd för lokala evenemang. Maha integreras i lokalsamhället genom dess medverkan och stöd. Samarbetena bidrar till att skapa goda relationer mellan Maha och lokalsamhället, vilket främjar tillväxten och utvecklingen för såväl den lokala ekonomin som för Maha.

Även om många lokala möten och evenemang under 2020 och 2021 senarelades på grund av Covid-19 tog vi olika initiativ till kontakter med lokalsamhällena. Ett sätt var att ta fram en informationsbroschyr om vår verksamhet, värden och mål, samt de sociala och miljöinriktade program som Bolaget deltar i. Broschyren innehöll också information om hur invånarna i lokalsamhällena kan komma i kontakt med oss. En portugisisk version av broschyren distribuerades i närområdet kring Mahas fält i Brasilien, och en engelsk version i närområdet kring våra fält i USA. En arabisk version av både broschyren och MahaConnectprogrammet planeras tas fram och distribueras i närområdet kring vår fält i Oman.

Image

Tiefältet - Brasilien

Under de senaste fyra åren har vi firat Dia das crianças tillsammans med lokalsamhället nära Tiefältet. Under Dia das crianças, barnens dag, firas och hedras barn runt om i världen. I Brasilien sker firandet den 12 oktober och lokala föreningar anordnar evenemang med mat, dryck, lekar och musik. Vi donerar leksaker och skickar anställda för att distribuera leksakerna. Förra året distribuerade vi en mängd olika leksaker till 120 barn som deltog i firandet.


Infrastruktur

Vi har också genomfört ett transportinfrastrukturprojekt som efterfrågades av lokalsamhällen nära vårt Tiefält. Omkring 2 kilometers bilväg asfalterades mellan Tiefältet och den närmaste riksvägen för att underlätta tillgång för lokaltrafik till Tiefältet och lokalsamhällen. Vi erbjöd ekonomiskt, tekniskt och vägbyggnadsstöd för projektet. Vårt HSE-team har också fastställt riktlinjer som syftade till att säkerställa att projektet utförs med lokala medarbetare. Arbetet med vägen påbörjades i mitten av oktober 2020 och var slutfört på några månader.

Tartarugafältet - Brasilien

Vid Tartarugafältet lyssnade vi också på våra grannar när de bad om stöd för ekonomisk utveckling i området. Vi anställer och anlitar lokala förmågor och har vidare inrättat ett program som hjälper till att utbilda lokalsamhället i ekonomisk utveckling. När lokalsamhället lämnade önskemål om att fokusera på hållbar turism valde vi att samarbeta med SENAI, en teknisk skola i lokalområdet, och planerade ett antal workshops med fokus på hållbar turism för medlemmar av lokalbefolkningen. Den första workshopen var ett lokalt kulinariskt utbildningsevent. Den kulinariska kursen syftade till att lära ut matlagning av lokala rätter. Dessa färdigheter kan användas för att främja kulinarisk turism i regionen och stödja en hållbar turistsektor i allmänhet.

Kulturprojektet Sapoti

Under 2021 fick vi möjlighet att stödja ett kulturprogram i Aguilhadas och Lagoa Redonda, Pirambu, två samhällen i närheten av Tartarugafältet i Brasilien. Projektet Sapoti Projetos Culturais stödjer icke-formellt lärande inom läsning, offentligt talande och teater, genom berättelser, läsklasser och boklån. Projektet sträcker sig över sex månader i samarbete med lokala skolor och ger barn och ungdomar stöd till att engagera sig i läsning och berättande metoder. Vid två av skolorna inrättades temporära bibliotek, där elever och lokalbefolkning kunde låna böcker. De två skolorna har också omvandlat klassrum till läsrum fyllda med böcker och teaterrekvisita för barnen.

Image
Image
Image

Stöd för morgondagens generation

Stöd för morgondagens generation Morgondagens generation kommer att ha betydelse för att forma morgondagens samhälle. Genom att stödja den framtida generationen via utbildning och lagsporter hoppas Maha skapa möjligheter till nyfikenhet, innovation och samarbete för unga människor. 

Utbildning och lagsport:

  • Främjar problemlösningsförmågor
  • Utvecklar kritiskt tänkande
  • Värdesätter samarbete
  • Lär ut ledarskapsförmågor
  • Visar på varje individs betydelse i ett lag
Image

LAK Ranch - USA

En del av att vara en god granne och en god global medborgare är att stödja lokalsamhällena och den ekonomiska utvecklingen i regionen. Ett sätt för oss att göra detta är genom att sponsra högre utbildning. Varje år stödjer vi en välförtjänt gymnasieelev i Newcastle, Wyoming, USA, med ett stipendium för eleven till deras val av universitet. Lokala sistaårselever är uppmuntrade till att skicka en kort uppsats om deras mål och ambitioner med sina universitetsstudier. Varje år väljer vi ut en elev vars valda universitet mottar en check för eleven. Sedan programmet startade 2018 har vi fått in 16 stipendieansökningar. Tre studenter har erhållit stipendiestöd från Maha. Två av dem studerade vid University of Wyoming och en har börjat sina studier vid BYU Hawaii. Alla tre studenterna har valt olika akademisk inriktning: en för en examen i kinesiologi, den andra för en kandidatexamen i biologi och den tredje för en examen i företagsekonomi och marknadsföring. Genom att sponsra högre utbildning hoppas vi både kunna hjälpa till att stärka individer och skapa ekonomiska möjligheter för både individen och den lokala ekonomin att utvecklas.

Sverige

I Mahas hemland Sverige är bolaget en aktiv supporter och sponsor för en ishockeyklubb i division II. Sponsorprogrammet har hjälpt omkring 800 unga ishockeyspelare. Bidraget finansierar bussresor till och från turneringar och inköp av nödvändig ishockeyutrustning.

Image