WTI $81.71
-1.71 (-2.05%)
Brent $84.09
-1.73 (-2.02%)
MAHA-A SEK13.91
-0.49 (-3.40%)

ESG-strategi

Transparent och Saklig Rapportering

Vi ska rapportera och lämna information på ett öppet och sakligt sätt som möjliggör för intressenter att se vår utveckling och våra åtaganden. Även om rapportering i enlighet med riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) och företagssamhällsansvar (CSR) är på väg att standardiseras, har vi alltid haft som avsikt att bedriva vår verksamhet på ett hållbart, säkert och effektivt sätt. Vi har genomfört ett flertal initiativ inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning som speglar våra värderingar och vår bolagskultur.

Vi strävar efter att upprätthålla en nära och långvarig relation med våra intressenter. Vi definierar intressenter som individer, lokalsamhällen och organisationer som kan påverkas av Mahas verksamhet. I och med att intressenter och Maha är så sammanflätade utgör intressenternas engagemang ett viktigt inslag i vår affärsstrategi. Vi värdesätter vikten av att såväl hantera risker och möjligheter som att beakta investerarnas och intressenternas intressen.

Vi inser intresset för företag som integrerat ESG-frågor i deras företagsmodell och dess resultatpåverkan. Vi ser externa ESG-betyg som en guide för oss att rapportera med högre kvalitet och större transparens. Vi är övertygade om att hållbarhet måste gå hand i hand med vår affärsmodell.

Image

Bolagsansvar – Initiativ och Verksamhet

Det finns ett antal företag som erbjuder analyser och rapporter med olika kategorier och poängsystem avseende bolags hantering av miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor (ESG). Samtidigt som Maha kommer att fortsätta sträva efter att förbättra bolagets pågående initiativ och verksamhet avseende bolagsansvar, har vi beslutat att sträva efter att använda branschens erkända Global Reporting Initiative (GRI) och Sustainability Accounting Standards Board (SASB) som bolagets rapporteringsramar, och hänsyn tas även till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG).

Image
Image