WTI $71.38
+0.48
Brent $77.10
+0.41
MAHA-A SEK9.27
-0.06

ESG-strategi

Transparent och Saklig Rapportering

Vi ska rapportera och lämna information på ett öppet och sakligt sätt som möjliggör för intressenter att se vår utveckling och våra åtaganden. Även om rapportering i enlighet med riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) och företagssamhällsansvar (CSR) är på väg att standardiseras, har vi alltid haft som avsikt att bedriva vår verksamhet på ett hållbart, säkert och effektivt sätt. Vi har genomfört ett flertal initiativ inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning som speglar våra värderingar och vår bolagskultur.

Vi strävar efter att upprätthålla en nära och långvarig relation med våra intressenter. Vi definierar intressenter som individer, lokalsamhällen och organisationer, som antingen kan påverkas av Mahas verksamhet eller som rimligen kan förväntas påverka Bolagets möjlighet att tillämpa sina strategier och uppnå sina mål.

Vi inser intresset för företag som integrerat ESG-frågor i deras företagsmodell och dess resultatpåverkan. Vi ser externa ESG-betyg som en guide för oss att rapportera med högre kvalitet och större transparens. Vi är övertygade om att hållbarhet måste gå hand i hand med vår affärsmodell.

Image
Image

Kommunikation med intressehavarna

I och med att Mahas verksamhet sker på både global och lokal nivå har vi tagit steg för att adressera och möta intressehavarnas önskemål. Globalt har investerare till exempel uttryckt intresse för att miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) integreras i Bolagets affärsstrategi. För att möta det intresset inkluderar Maha ESG-information i vår kvartalspresentationer och finansiella rapporter, och publicera en hållbarhetsrapport varje år. För att bättre nå intressehavarna så har vi publicerat hållbarhetsrapporten 2020 på tre språk: engelska, svenska och portugisiska. Rapporterna distribueras till intressehavarna och finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Intressehavare som önskar ytterligare information om Mahas ESG- och hållbarhetsmål kan också kontakta Bolaget via e-postadressen esg@mahaenergy.ca.

På lokal nivå har vi tagit en aktiv roll i att skapa ett program för att nå ut till lokala intressehavare – medlemmar av lokalsamhällen och leverantörer – en direktkontakt med oss. MahaConnect-programmet erbjuder en ny officiell kommunikationskanal som en del av vår åtagande att föra en transparent, formell och respektfull dialog med intressehavarna.

Bolagsansvar – Initiativ och Verksamhet

Det finns ett antal företag som erbjuder analyser och rapporter med olika kategorier och poängsystem avseende bolags hantering av miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor (ESG). Samtidigt som Maha kommer att fortsätta sträva efter att förbättra bolagets pågående initiativ och verksamhet avseende bolagsansvar, har vi beslutat att sträva efter att använda branschens erkända Global Reporting Initiative (GRI) och Sustainability Accounting Standards Board (SASB) som bolagets rapporteringsramar, och hänsyn tas även till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG).

Image
Image