WTI $81.80
-1.62 (-1.94%)
Brent $84.15
-1.67 (-1.95%)
MAHA-A SEK13.91
-0.49 (-3.40%)

Hälsa och säkerhet

Skapa en Säker Och Hälsosam Arbetsmiljö för Alla

Maha-teamet består av många talangfulla människor, spridda över hela världen, som alla bidrar till företagets framgång. Vårt team är vår mest värdefulla tillgång och viktigaste resurs i arbetet att utforska och utveckla våra affärsmöjligheter. Vi strävar efter att säkerställa hälsa, säkerhet och välbefinnande för varje anställd och alla som är engagerade i vår verksamhet genom att betona vikten av individuell riskbedömning och säkra arbetsrutiner. Vi letar ständigt efter nya och innovativa sätt att uppnå vårt mål att inte ha några arbetsrelaterade skador.

Maha strävar efter att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och leverantörer. Detta innebär att säkerheten för liv, hälsa, miljö och egendom alltid har högst prioritet – i den ordningen.

*Länkade PDF-dokument är på engelska

Säkerhetskultur

Vi är måna om att skapa en bra säkerhetskultur genom att lyssna på människor och till deras säkerhetsrelaterade farhågor. Vi har infört säkerhetsprogrammet DuPont™ STOP® som bidrar till att skapa en sund säkerhetskultur på Maha. Programmet syftar till att öka de anställdas medvetenhet beträffande säkerhetsfrågor. Programmet ger personalen information, utbildning och kompetens för att arbeta säkrare. Detta program har studerats, testats och visat sig bidra till att minska olyckor och skador.

På Maha anser vi att säkerhet ska betraktas som en attityd och kultur snarare än en procedur eller ett regelverk.

I linje med DuPont ™ STOP® programmet tror vi att alla anställda på bolaget har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en respektfull och säker arbetsmiljö. Detta innebär att alla bör ta hand om varandra såväl som undvika att sätta sig själv eller andra i fara. Varje anställd, leverantör och besökare på Maha har ansvar och befogenhet att när som helst vägra utföra en uppgift eller stoppa arbetet om det bedöms utgöra fara för individen, egendom och/eller miljön.