WTI $71.32
+0.42
Brent $77.21
+0.52
MAHA-A SEK9.30
-0.02

Hållbarhet

Hållbarhet och Kommunikation med interessenter

En del av vår verksamhet utgörs av kommunikation med intressehavarna. Deras intressen spelar en betydelsefull roll för vår utveckling och framgång. I och med att vår verksamhet sker på både global och lokal nivå har vi tagit steg för att adressera och möta intressehavarnas önskemål. För att möta det intresset inkluderar vi ESG-information i våra kvartalspresentationer och finansiella rapporter, och publicera en hållbarhetsrapport varje år. För att bättre nå intressehavarna så har Maha publicerat hållbarhetsrapporten 2020 på tre språk: engelska, svenska och portugisiska. Rapporterna distribueras till intressehavarna och finns tillgängliga på vår hemsida. Intressehavare som önskar ytterligare information om Mahas ESG- och hållbarhetsmål kan också kontakta Bolaget via e-postadressen esg@mahaenergy.ca .

På lokal nivå har vi tagit en aktiv roll i att skapa ett program för att nå ut till lokala intressehavare – medlemmar av lokalsamhällen och leverantörer – en direktkontakt med Maha. MahaConnect-programmet erbjuder en ny officiell kommunikationskanal som en del av Mahas åtagande att föra en transparent, formell och respektfull dialog med intressehavarna. Läs mer om MahaConnect genom att klicka på MahaConnect knappen i det övre högra hörnet på webbsidan. 

Att bara acceptera att ESG-faktorer kan ha betydande och finansiella effekter på verksamheten är inte tillräckligt. Vi strävar efter att i förebyggande syfte förbättra Bolagets rapportering och initiativ inom ESG. Rapportering och offentliggörande av transparent och begriplig information som möjliggör för intressehavare att övervaka vår utveckling och åtaganden ligger till grund för företagets ESG-strategi. Därför publicerar vi varje år vår hållbarhetsrapport som presenterar vår utveckling, risker och initiativ inom ESG och hälso-, säkerhet, och miljöområdena (HSE).