WTI $71.41
+0.51
Brent $77.20
+0.51
MAHA-A SEK9.31
-0.01

Företagspolicyer

Upprätthålla förtroende och relationer

En viktig förutsättning för Mahas långsiktiga framgång är förtroendet från våra aktieägare, affärspartners och intressenter, samt marknaden i allmänhet. För att upprätthålla förtroendet måste vi se till att verksamheten bedrivs på ett etiskt sätt. 

Bolagsstyrning utgör en del av grunden för Mahas företagskultur och affärsmål, och hjälper till att stödja intressehavarnas intressen. Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet på ett ärligt, säkert och etiskt sätt med integritet och i full överensstämmelse med gällande lagar, regler och förordningar i de länder där Bolaget är aktivt. Sedan Bolaget grundades 2013 leds Maha av våra policyer för bolagsstyrning och följer den svenska koden för bolagsstyrning i sin affärspraxis. Alla anställda, konsulter och styrelseledamöter i Maha har ett individuellt ansvar att känna till och följa principerna och riktlinjerna i vår företagspolicy. Vi förväntar oss att allmänna etiska principer avseende affärer och beteende följs av alla våra anställda och konsulter. Mahas policyer beskriver de allmänna etiska principer och det uppförande som förväntas av Bolagets anställda och konsulter.

 

*Länkade PDF-dokument är på engelska