WTI $113.81
+3.32
Brent $114.00
+2.45
MAHA-A SEK21.80
+0.16

Företagspolicyer

Upprätthålla förtroende och relationer

En viktig förutsättning för Mahas långsiktiga framgång är förtroendet från våra aktieägare, affärspartners och intressenter, samt marknaden i allmänhet. För att upprätthålla förtroendet måste vi se till att verksamheten bedrivs på ett etiskt sätt. Vi förväntar oss att allmänna etiska principer avseende affärer och beteende följs av alla våra anställda och konsulter. Alla anställda, konsulter och styrelseledamöter i Maha har ett individuellt ansvar att känna till och följa principerna och riktlinjerna i vår företagspolicy.

*Länkade PDF-dokument är på engelska