WTI $87.40
+0.05
Brent $89.87
-0.09
MAHA-A SEK12.85
+0.85

Bolagsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna kan utnyttja sina rättigheter och påverka bolagets verksamhet. Aktieägare som är upptagna i aktieägarförteckningen inför bolagsstämman (”bolagsstämmoboken”) och har anmält sig i enlighet med instruktionerna i kallelsen, har rätt att deltaga vid bolagsstämman.

Årsstämman hålls vanligtvis i Stockholm under andra kvartalet varje år.