WTI $73.95
+0.65 (+0.89%)
Brent $78.03
+0.78 (+1.01%)
MAHA-A SEK12.75
+0.42 (+3.41%)

Bolagsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna kan utnyttja sina rättigheter och påverka bolagets verksamhet. Aktieägare som är upptagna i aktieägarförteckningen inför bolagsstämman (”bolagsstämmoboken”) och har anmält sig i enlighet med instruktionerna i kallelsen, har rätt att deltaga vid bolagsstämman.

Årsstämman hålls vanligtvis i Stockholm under andra kvartalet varje år.