WTI $62.61
+0.17 (+0.27%)
Brent $66.43
-0.14 (-0.21%)
MAHA-A SEK11.63
-0.41 (-3.41%)

Bolagsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna kan utnyttja sina rättigheter och påverka bolagets verksamhet. Aktieägare som är upptagna i aktieägarförteckningen inför bolagsstämman (”bolagsstämmoboken”) och har anmält sig i enlighet med instruktionerna i kallelsen, har rätt att deltaga vid bolagsstämman.

Årsstämman hålls vanligtvis i Stockholm under andra kvartalet varje år.