WTI $70.96
+0.06
Brent $76.71
+0.02
MAHA-A SEK9.27
-0.06

Aktiekapitalets Utveckling

Den 29 juli 2016 inleddes handeln med Maha Energy AB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Den 17 december 2020 inleddes handeln i Maha Energy AB:s aktier på Nasdaq Main Market i Stockholm.

Aktiens kortnamn (ticker) är ”MAHA A”. ISIN-kod SE0008374383.

            Totalt antal aktier per klass      
År Transaktion Ökning/minskning av aktiekapitalet (SEK) Ökning/minskning av antalet aktier Totalt aktiekapital (SEK) Stamaktier A- Aktier B- Aktier C1-Aktier C2-Aktier Totalt antal aktier Kvotvärde per aktie (SEK)
2021 Inlösen av teckningsoptione +1,100 +100,000 A-Aktier 1,316,872.656 - 119,232,330 483,366 - - 119,715,696 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +550 +50,000 A-Aktier 1,315,772.656 - 119,132,330 483,366 - - 119,615,696 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +1,650 +150,000 A-Aktier 1,315,222.656 - 119,082,330 483,366 - - 119,565,696 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +78,282.688 +7,116,608 A-Aktier 1,313,572.656 - 118,932,330 483,366 - - 119,415,696 0.011
2021 Emittering av aktier +82,175.401 +7,470,491 A-Aktier 1,235,289.968 - 111,815,722 483,366 - - 112,299,088 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +31,694.795 +2,881.345 A-Aktier 1,153,114.567 - 104,345,231 483,366 - - 104,828,597 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +1,506.593 +136,963 A-Aktier 1,121,419.772 - 101,463,886 483,366 - - 101,947,252 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +1,982.618 +180,238 A-Aktier 1,119,913.179 - 101,326,923 483,366 - - 101,810,289 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +1,212.453 +110,223 A-Aktier 1,117,930.561 - 101,146,685 483,366 - - 101,630,051 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +146.630 +13,330 A-Aktier 1,116,718.108 - 101,036,462 483,366 - - 101,519,828 0.011
2020 Minskning genom inlösen av aktier -8,902.443 -809,313 C2-Aktier 1,116,571.478 - 101,023,132 483,366 - - 101,506,498 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +62.524 +5,684 A-Aktier 1,125,473.921 - 101,023,132 483,366 - 809,313 102,315,811 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +2,750 +250,000 A-Aktier 1,125,411.397 - 101,017,448 483,366 - 809,313 102,310,127 0.011
2020 Konvertering av aktier - - 1,381,671 B-Aktier
+ 1,381,671 A-Aktier
1,122,661.397 - 100,767,448 483,366 - 809,313 102,060,127 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +70.906 +6,446 A-Aktier 1,122,661.397 - 99,385,777 1,865,037 - 809,313 102,060,127 0.011
2020 Konvertering av aktier - - 4,713,610 B-Aktier
+ 4,713,610 A-Aktier
1,122,590.491 - 99,379,331 1,865,037 - 809,313 102,053,681 0.011
2020 Konvertering av aktier - - 1,381,671 B-Aktier
+ 1,381,671 A-Aktier
1,122,590.491 - 94,665,721 6,578,647 - 809,313 102,053,681 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +9,102.5 +827,500 A-Aktier 1,122,590.491 - 93,284,050 7,960,318 - 809,313 102,053,681 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +4,400 +400,000 A-Aktier 1,113,487.991 - 92,456,550 7,960,318 - 809,313 101,226,181 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +1,352.802 +122,982 A-Aktier 1,109,087.991 - 92,056,550 7,960,318 - 809,313 100,826,181 0.011
2019 Konvertering av aktier - - 50,000 C2-Aktier
+ 50,000 A-Aktier
1,107,735.189 - 91,933,568 7,960,318 - 809,313 100,703,199 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +5,176.6 +470,600 A-Aktier 1,107,735.189 - 91,883,568 7,960,318 - 859,313 100,703,199 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +2.024 +184 A-Aktier 1,102,558.589 - 91,412,968 7,960,318 - 859,313 100,232,599 0.011
2019 Konvertering av aktier - - 149,564 B-Aktier
+ 149,564 A-Aktier
1,102,556.565 - 91,412,784 7,960,318 - 859,313 100,232,415 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +11,009.427 +1,000,857 A-Aktier 1,102,556.565 - 91,263,220 8,109,882 - 859,313 100,232,415 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +35.145 +3,195 A-Aktier 1,091,547.138 - 90,262,363 8,109,882 - 859,313 99,231,558 0.011
2018 Konvertering av aktier - - 242,724 C2-Aktier
+ 242,724 A-Aktier
1,091,511.993 - 90,259,168 8,109,882 - 859,313 99,228,363 0.011
2018 Konvertering av aktier - - 55,752 C2-Aktier
+ 55,752 A-Aktier
1,091,511.993 - 90,016,444 8,109,882 - 1,102,037 99,228,363 0.011
2018 Konvertering av aktier - - 99,563 B-Aktier
- 200,000 C2-Aktier
+ 299,563 A-Aktier
1,091,511.993 - 89,960,692 8,109,882 - 1,157,789 99,228,363 0.011
2018 Konvertering av aktier - - 974,176 B-Aktier
- 640,211 C2-Aktier
+ 1,614,387 A-Aktier
1,091,511.993 - 89,661,129 8,209,445 - 1,357,789 99,228,363 0.011
2018 Inlösen av teckningsoptioner +22,821.887 +2,074,717 A-Aktier 1,091,511.993 - 88,046,742 9,183,621 - 1,998,000 99,228,363 0.011
2017 Emittering av aktier +17,934.73 +1,630,430 A-Aktier 1,068,690.106 - 85,972,025 9,183,621 - 1,998,000 97,153,646 0.011
2017 Konvertering av aktier - - 1,588,052 B-Aktier
+ 1,588,052 A-Aktier
1,050,755.376 - 84,341,595 9,183,621 - 1,998,000 95,523,216 0.011
2017 Emittering av aktier +88,363.385 +8,033,035 A-Aktier 1,050,755.376 - 82,753,543 10,771,673 - 1,998,000 95,523,216 0.011
2017 Emittering av aktier +35,814.471 +3,255,861 A-Aktier 962,391.991 - 74,720,508 10,771,673 - 1,998,000 87,490,181 0.011
2017 Emittering av aktier +38,732.397 +3,521,127 A-Aktier 926,577.52 - 71,464,647 10,771,673 - 1,998,000 84,234,320 0.011
2017 Emittering av aktier +103,380.189 +9,398,199 A-Aktier 887,845.123 - 67,943,520 10,771,673 - 1,998,000 80,713,193 0.011
2017 Inlösen av teckningsoptioner +44 +4,000 A-Aktier 784,464.934 - 58,545,321 10,771,673 - 1,998,000 71,314,994 0.011
2017 Konvertering av aktier - - 650,000 C2-Aktier
+ 650,000 A-Aktier
784,420.934 - 58,541,321 10,771,673 - 1,998,000 71,310,994  0.011
2017 Konvertering av aktier - - 1,369,122 B-Aktier
+1,369,122 A-Aktier
784,420.934 - 57,891,321 10,771,673 - 2,648,000 71,310,994  0.011
2017 Minskning genom inlösen av aktier -20,289.797 -1,844,527 C1-Aktier 784,420.934 - 56,522,199 12,140,795 - 2,648,000 71,310,994 0.011
2016 Konvertering av aktier - - 100,000 C2-Aktier
+100,000 A-Aktier
804,710.731 - 56,522,199 12,140,795 1,844,527 2,648,000 73,155,521 0.011
2016 Emittering av aktier 5,326.332 + 484,212 A-Aktier 804,710.731 - 56,422,199 12,140,795 1,844,527 2,748,000 73,155,521 0.011
2016 Konvertering av aktier - -596,492 B-Aktier
+596,492 A-Aktier
799,384.399 - 55,937,987 12,140,795 1,844,527 2,748,000 72,671,309 0.011
2016 Konvertering av aktier - -872,107 B-Aktier
+872,107 A-Aktier
799,384.399 - 55,341,495 12,737,287 1,844,527 2,748,000 72,671,309 0.011
2016 Emittering av aktier +1,886.5 +171,500 A-Aktier 799,384.399 - 54,469,388 13,609,394 1,844,527 2,748,000 72,671,309 0.011
2016 Emittering av aktier +36,335.464 +3,303,224 A-Aktier 797,497.899 - 54,297,888 13,609,394 1,844,527 2,748,000 72,499,809 0.011
2016 Emittering av aktier +93,968.028 +8,542,548 A-Aktier 761,162.435 - 50,994,664 13,609,394 1,844,527 2,748,000 69,196,585 0.011
2016 Emittering av aktier +142,714.88 +12,974,080 A-Aktier 667,194.407 - 42,452,116 13,609,394 1,844,527 2,748,000 60,654,037 0.011
2016 Fondemission +174,479.527 + 13,609,393 B-Aktier
+1,844,526 C1-Aktier
+2,747,999 C2-Aktier
524,479.527 - 29,478,036 13,609,394 1,844,527 2,748,000 47,679,957 0.011
2016 Minskning av aktiekapitalet -239,560.78 - 350,000 - 29,478,036 1 1 1 29,478,039 Cirka. 0.0119
2016 Emittering av aktier +0.06 +1 B-Aktier
+1 C1-Aktier
+1 C2-Aktier
589,560.78 - 29,478,036 1 1 1 29,478,039 0.02
2016 Minskning av aktiekapitalet -50,000 -2,500,000 B-Aktier 589,560.72 - 29,478,036 - - - 29,478,036 0.02
2016 Apportemissions +589,560.72 -2,500,000Aktier
+2,500,000 B-Aktier
+29,478,036 A-Aktier
639,560.72 - 29,478,036 2,500,000 - - 31,978,036 0.02
2016 Aktiesplit - +2,450,000Aktier 50,000 2,500,000 - - - - 2,500,000 0.02
2016 Bolagets bildande 50,000 50,000 Aktier 50,000 50,000 - - - - 50,000 1