Mer reserver på Tie-fältet

Attic-brunnen har inte bara levererat mycket goda produktions-volymer, utan den har nu också levererat mer olja i backen, det vill säga mer reserver. Hur gick detta till?

Jo, prognosen var att man skulle pricka in toppen av strukturen för att dränera oljan som låg precis under taket på strukturen. Men när man väl borrade igenom Agua Grande- och Sergi-formationerna så påträffades de 48 meter djupare än väntat. Detta ledde till att strukturen blev omritad, och mycket plattare än man först trott. Det ledde i sin tur till att strukturen blev bredare och större. Och med en större struktur följde mer reservoarvolym som i sin tur blir mer reserver.

Totalt så har 2P reserverna i Tie-fältet gått upp med 62 procent. De nya reserverna är som följande: