Inför 2020

Att öka produktionen på samtliga våra tillgångar och inte minst att utöka och effektivisera Tartaruga blir våra prioriteringar för 2020. Men vi letar också aktivt efter nya fält att förvärva. Nästa år kommer att präglas av tre spår:

1) Skörd av Tie-fältet
Då vi plöjt ner en 12 miljoner dollar i uppgradering av processanläggningen samt borrat Attic-hålet och worked over GTE-3 samt GTE-7 (vattenbrunnen), så kommer 2020 ägnas åt att producera så mycket som möjligt, med tanke på våra försäljningskontrakt. Vi väntar fortfarande på att det lokala raffinaderiet skall kunna öka sin mottagning med 800 fat om dagen till 3000 fat om dagen. Målet är att vi ska upp till 4 850 fat om dagen, vilket är den platå vi tidigare kommunicerat. Detta är ju naturligtvis också avhängt på vår möjlighet att omhänderta den associerade gasen. Till det ändamålet så har vi lagt grunden för ytterligare expansion för våra två kunder, vilka är GTW och CDGN.

2) Organisk tillväxt på Tartaruga
Tartaruga genomgår för tillfället en temporär expansion av hanteringsfaciliteterna från dagens 800 fat om dagen till 2 500 fat om dagen. Meningen är att under 2020 koppla på Maha-1, samt 107D till den tidigare 7TTG produktionsbrunnen. Så någon gång under första halvåret är det meningen att Tartaruga kommer att producera från tre produktionsbrunnar samtidigt.

Med informationen som vi införskaffar under Maha-1 testerna, kommer vi sedan börja skissa på en Field Development Plan (FDP) för Tartaruga. Eftersom Tartaruga är ett stort fält (3P: 31 miljoner fat till Maha), så är det ett stort projekt som kommer att ta tid att genomföra. Första steget är att utveckla en FDP, som sedan skall godkännas av ANP (myndigheterna). Därefter tar det ett flertal år att implementera FDP planen[P1] , så Tartaruga är ett utvecklingsprojekt.

Men vi har redan anskaffat mer mark bredvid Tartaruga-stationen, och börjat skissa på en större oljeexport-station bortanför samhället i Tartaruga.

3) Nytt förvärv
Vi letar nu aktivt efter mer tillgångar att köpa. Vi kommer följa samma inriktning som innan, det vill säga tillgångar där det redan finns olja eller gas i. Vi letar inte direkt efter okonventionella tillgångar, som till exempel schifferoljan i Texas, och vi kommer inte att prospektera efter nya fyndigheter, utan vi siktar på samma typer av tillgångar som Tie och Tartaruga. Vi tittar på mycket, och eftersom vi vet vad vi letar efter så sållar vi bort de flesta på ett tidigt stadie.

Geografiskt sett letar vi på hela jordklotet, dock inte i Västafrika, och forna Sovjetunionen. Annars så är det värdet på tillgångarna som driver oss. Dessutom följer vi religiöst vår 40:40:20 princip. Och bygger på våra hittills fina tillgångar i Brasilien.