Verkställande Direktör har ordet

VD har ordet När jag i förra Nyhetsbrevet avslutade min spalt med ”väl mött inför ett spännande 2020” så visste jag av naturliga skäl inte vad som skulle hända härnäst. Oavsett om 2020 hittills [...]

Verkställande Direktör har ordet

107D överraskar med mycket starka produktionstal. 939 fat olja om dagen gör att Tartaruga-faciliteten arbetar på högtryck. I skrivande stund levererade Tartaruga över 900 fat om dagen (brutto), [...]

Inför 2020

Att öka produktionen på samtliga våra tillgångar och inte minst att utöka och effektivisera Tartaruga blir våra prioriteringar för 2020. Men vi letar också aktivt efter nya fält att förvärva. [...]

Borruppdateringar

Efter ett driftstopp på Tartaruga så är produktionen nu igång igen. På 107D ser vi fram mot resultatet av de påbörjade provborrningarna, och i ett nästa skede kommer vi att göra de första [...]

Mer reserver på Tie-fältet

Attic-brunnen har inte bara levererat mycket goda produktions-volymer, utan den har nu också levererat mer olja i backen, det vill säga mer reserver. Hur gick detta till? Jo, prognosen var att [...]

Snabba kast på turbulent oljemarknad

Oljemarknaden reagerade kraftigt på raketattackerna mot delar av Saudiarabiens oljeindustri i mitten av september, och första dagen efter attackerna steg oljepriset med cirka 10 procent. De [...]