Borruppdateringar

Efter ett driftstopp på Tartaruga så är produktionen nu igång igen. På 107D ser vi fram mot resultatet av de påbörjade provborrningarna, och i ett nästa skede kommer vi att göra de första testerna på Maha-1.

107D och Maha-1
Just nu på Tartaruga så mobiliserar vi en mindre så kallad ”work over-rigg”. Den skiljer sig lite från den större borriggen vi hade på Maha-1 som borrade ner till 3 728 meter tidigare i höst. Från början hade vi hoppats att vi kunde behålla borriggen på Tartaruga och testa Maha-1 genom den. Men då vi behöver ett separat testsystem när vi testar både Maha-1 och 107D så fanns det helt enkelt inte plats för all utrustning. Detta har gjort att vi fick ta en två månaders paus på Tartaruga för att frakta bort borriggen och mobiliserade work over-riggen. Eftersom work over-riggen var uppbokad på annat jobb, så drog det ut lite extra på tiden. Men allt är inte negativt med detta. Work over-riggen kostar ungefär hälften jämfört med borriggen – så vi spar lite på utbytet.

107D
Det vi gör nu är att gå tillbaka till 107D, som pluggades temporärt tidigare i år. Vi ersätter ett gammalt foderrör som gick sönder under trycktester på sluttampen av 107D-arbetet. Sedan fiskar vi upp den temporära pluggen som sitter på cirka 2,5 kilometers djup i brunnen. Sedan vi försäkrat om oss att brunnen är säkerhetsställd, så sänker vi ned ett temporärt teströr. Vi förväntar oss att brunnen kommer att självflöda, och det är det absolut bästa sättet att inskaffa viktig information, som till exempel reservoarens tryck och gashalt.

När hålet rensats upp av vatten, borrlera och sand, så kommer vi ta en mängd tryck-prover för att sedan analysera reservoaren och inflödestalen. Den informationen är viktigt för framtida utbyggnad. När vi väl sedan fått den information som vi behöver, så sänker vi ned en pump i hålet för att se hur mycket olja Penedo 1-sandstenen kan producera genom det 500 meter långa horisontalhål vi borrade klart i början av året. Detta är ju otroligt spännande och vi ser fram emot resultaten. Vi kommer att pressmeddela dessa resultat så snart de är klara.

Maha-1
När vi är klara med 107D, så flyttar vi work over-riggen cirka 20 meter, och börjar med reservoartestarbetet på den nya Maha-1 brunnen. Vi kommer först att testa ett djupare Penedo-sandstenslager som aldrig testats innan. På de elektriska loggarna ser det fint ut. Vi kommer att stimulera sandstenslagret med hydraulisk vätska, och sedan koppla på en pump. Detta tar sin tid då djupet ligger på cirka 3,5 kilometer och vi måste gå in och ur hålet ett antal gånger innan det är klart. Efter stimuleringen så kör vi testerna genom det temporärt inhyrda testsystemet.

Totalt siktar vi på att testa upp till 5 olika zoner på Maha-1. Men det är i högsta grad beroende på resultaten från det första testet. Skulle det första testet inte vara positivt är det möjligt att vi skippar test 2 och 3 och går direkt till test 4 och 5, som vi vet kommer att flöda olja.

Nu är dessa tester ganska utförliga och kommer därför ta en hel del tid, så det blir inga snabba resultat. Kommunikation av resultatet är högst beroende på resultatens tillförlitlighet och meddelanden kommer endast ske när vi har tillräcklig och säker information.

Efter testerna kommer brunnen kopplas på produktionssystemet. Resultaten kommer att diktera vilken, eller vilka, zoner som kommer att kopplas på.