Verkställande Direktör har ordet

VD har ordet När jag i förra Nyhetsbrevet avslutade min spalt med ”väl mött inför ett spännande 2020” så visste jag av naturliga skäl inte vad som skulle hända härnäst. Oavsett om 2020 hittills [...]