Mer reserver på Tie-fältet

Attic-brunnen har inte bara levererat mycket goda produktions-volymer, utan den har nu också levererat mer olja i backen, det vill säga mer reserver. Hur gick detta till? Jo, prognosen var att [...]